skip to Main Content
+34 935 677 130 oficinamontilla@gencat.cat
Comunicat Sobre L’espionatge Al President Montilla

Comunicat sobre l’espionatge al president Montilla

20130425_COMUNICAT_METODO3Havent conegut avui, per la informació publicada al diari “El Periódico de Catalunya”, que una empresa relacionada amb l’actual director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, Sr. Xavier Martorell, va adquirir l’any 2009 un informe elaborat per l’agència de detectius Método 3 sobre la meva persona i la meva família, vull precisar el següent:

  1. És inacceptable, des de tots els punts de vista, que algú amb responsabilitats, avui, a l’administració de la Generalitat, s’hagi dedicat a encarregar o comprar informes sobre qui en aquell moment ostentava la presidència de la màxima institució del nostre país. És incomprensible que amb els antecedents que acumula el Sr. Martorell encara sigui un alt càrrec de la Generalitat.
  2. La meva actuació sempre ha estat guiada per la vocació de servei públic. La transparència em sembla fonamental, per això des de fa anys el meu patrimoni és públic i demostra que he viscut estrictament del meu salari, també conegut.
  3. No només lamento la publicació d’aspectes de l’informe de l’agència Método 3 que són mentida (per exemple: no tinc cap neboda que es digui Silvia Montilla, els meus pares no tenen ni han tingut cap finca a Rute i la meva esposa només disposa d’una casa de la seva propietat, amb la corresponent hipoteca, en la que residim), sinó que desconec si en la seva elaboració s’ha violentat els meus drets, per la qual cosa em personaré en el procediment per tal de tenir accés als esmentats informes.
  4. No és amb actituds com les practicades pels que encarreguen o compren informes d’aquestes característiques com dignificarem la vida pública i recuperarem la confiança de la societat en la política i en les institucions.
Back To Top