skip to Main Content
+34 935 677 130 oficinamontilla@gencat.cat
Nota Sobre La Situació De Les Finances De La Generalitat

Nota sobre la situació de les finances de la Generalitat

L’any 2010, i anteriors, totes les Comunitats Autònomes van sol·licitar i obtenir autorització per endeutar-se. Catalunya també i no va ser notícia. Avui ho és. Ho és per la combinació de dues actituds polítiques que es retroalimenten. La primera, la catalanofòbia existent en alguns sectors de la política espanyola que, veient la proximitat de les eleccions de maig, busquen – un cop més – treure avantatge electoral alimentant actituds hostils contra Catalunya sobre la base de mentides i insinuacions. La segona, l’intent de l’actual govern de Catalunya de fixar en l’opinió pública catalana la idea de que les retallades pressupostàries que vindran, especialment les socials, tenen dos culpables: l’anterior govern de Catalunya i el govern de Zapatero.

Aquesta actitud del govern de CiU, fent que sigui notícia permanentment el dèficit i el deute, amb informacions tendencioses, negatives -quan no falses-, és perjudicial pels interessos del país i per a la seva imatge internacional.

Fa que es converteixi en excepcional, amb la sobreactuació política, una operació normal com és la sol·licitud d’autorització d’endeutament, per fer creure a l’opinió pública una idea falsa. Ni les retallades i l’austeritat arriben ara amb CiU -van començar fa tres anys-, ni a l’actual govern li manca marge d’actuació.

Si han d’augmentar-se o no els impostos, si ha de retallar-se un o un altre servei o el tant per cent de la despesa, són decisions del govern actual i de la majoria parlamentària que doni recolzament als seus pressupostos. No és responsabilitat de ningú més.

No es pot confondre l’opinió pública, deliberadament, fent del compromís sobre els límits del dèficit públic (assumit per totes les administracions en el marc de la concertació financera europea), una excusa per atribuir-lo a la responsabilitat de determinades retallades. L’objectiu compartit de reducció del dèficit públic no indica -ni condiciona- la manera com aconseguir-lo. Això és responsabilitat, únicament, del Govern de la Generalitat. Per això, hem cregut convenient aclarir tots aquests aspectes en una nota sobre la situació de les finances de la Generalitat que us podeu descarregar en el document adjunt.

Nota sobre la situació de les finances de la Generalitat (PDF)

Back To Top