skip to Main Content
+34 935 677 130 oficinamontilla@gencat.cat
“Sense Un Compromís Decidit Amb La R+D+i La Nostra Economia No Serà Competitiva”

“Sense un compromís decidit amb la R+D+i la nostra economia no serà competitiva”

El president Montilla va presentar, ahir, al Senat, una interpel·lació al govern en relació a la política de Ciència i Tecnologia. Montilla ha recordat el consens generat  per l’aprovació, l’any 2011, de la Llei de la Ciència (“una parte de la herencia que ustedes no han sabido administrar”) i la necessitat d’un model de creació i de transferència de coneixement amb estabilitat i perspectiva de llarg recorregut, capaç de sumar el talent científic de les nostres universitats i centres de recerca amb la capacitat del nostre teixit empresarial per tal d’absorbir-lo i de transformar-lo en productes competitius i de qualitat. Ha estat molt crític amb la política científica del govern i ha expressat la convicció de que és necessari corregir la seva orientació. S’ha referit al sever retrocés pressupostari i als objectius de despesa en relació al PIB en els propers anys, a les rigideses burocràtiques i administratives, a la governança del sistema de ciència i tecnologia, a la política de recursos humans en aquest àmbit, a l’avaluació del sistema i a la creació de l’Agència Estatal de Ciència que hauria d’estar funcionant des de l’any 2012. Ha insistit, especialment, en la conveniència de considerar la inversió i la despesa en R+D+i com a part substancial de les polítiques de recuperació de la nostra economia.

Podeu veure el vídeo de la sessió aquí

Podeu llegir el text de la Interpel·lació

Podeu llegir el text de la Moció aquí

Back To Top