skip to Main Content
+34 935 677 130 oficinamontilla@gencat.cat
Montilla, En Relació A La Reforma De La Llei De Règim Local: “és Un Atemptat A L’autonomia Municipal”

Montilla, en relació a la reforma de la Llei de Règim Local: “és un atemptat a l’autonomia municipal”

ajuntament

Aquest matí, el president Montilla ha intervingut a la Comissió General de Comunitats Autònomes al Senat, que estudia l’afectació a les competències autonòmiques de la nova Llei “de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local “, que reforma la vigent Llei de Bases de Règim Local.

Montilla ha destacat que “és la pitjor llei que es podia fer per reformar l’administració local, és un acte que posa de manifest la regressió autonòmica  d’aquest  govern i és una llei que arriba en el pitjor moment de les relacions, sempre difícils, entre el govern de Catalunya i el govern d’Espanya”.

Montilla ha fet una defensa aferrissada del paper dels ajuntaments : “els ajuntaments no només han gestionat responsablement els seus recursos, sinó que a més han estat capaços de situar-se en la primera línia d’atenció a les persones en aquests moments de duríssima reconversió social”

Finalment, Montilla ha remarcat que “és un gran atemptat a l’autonomia municipal, també lesiu per a l’exercici de les competències que  l’Estatut atribueix a la Generalitat de Catalunya”

Aquí podeu trobar la intervenció del MHP al Senat sobre el projecte de Llei de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

Back To Top