skip to Main Content
+34 935 677 130 oficinamontilla@gencat.cat
Paco Boya, L’Entesa I La Vall D’Aran

Paco Boya, l’Entesa i la Vall d’Aran

Entesa a la Vall d'Aran

El passat cap de setmana, els senadors i senadores de l’Entesa pel Progrés de Catalunya, vam visitar la Vall d’Aran a proposta d’en Paco Boya, aranès i membre del grup.

Estaven recents les inundacions provocades per les tempestes del passat mes de juny, que van provocar desbordaments del riu Garona, comportant destrossess en diferents municipis de la Vall. Vam tenir ocasió de veure els seus efectes i comentar-los amb alguns responsables municipals.

De fet el Ple del Senat va aprovar, el passat 10 de juliol i per unanimitat de tots els grups parlamentaris, una moció que, entre d’altres coses, insta el Govern d’Espanya a “iniciar de manera urgent totes aquelles mesures necessàries per fer front als danys ocasionats per les inundacions esdevingudes al Pirineu de Lleida, especialment a la Vall d’Aran … “.

Realment els danys han estat quantiosos, en infraestructures públiques, serveis i en béns privats. Però la resposta eficaç i ràpida de tots, especialment dels ciutadans i empresaris de la Vall, a més de les institucions, ha permès recuperar la normalitat i poder afrontar en les millors condicions la temporada d’estiu, en ple desenvolupament. No hi ha raons, per tant, per deixar de visitar i fer turisme aquest estiu per a tots aquells que decideixin acostar-se a la Vall.

El turisme d’hivern, però també a l’estiu i al llarg de tot l’any, és el motor econòmic de la Vall. Amb emprenedors en sectors lligats al sector agroalimentari, a la restauració, com vam poder comprovar visitant un recent negoci d’elaboració de formatges i iogurts artesans.

La vida a les zones de muntanya del nostre país no és fàcil. Molt territori, amb població decreixent que en algunes comarques pot posar en risc sostenibilitat del mateix.

Aquesta preocupació va dur Paco Boya, senador aranès de l’Entesa a proposar el passat mes de febrer la moció d’una Comissió Especial del Senat que ha començat el seu treball a fi de:

  • Identificar les condicions i mitjans de vida sostenible per al manteniment de les poblacions en zones de muntanya.
  • Impulsar, identificar i valorar l’agricultura de muntanya.
  • Establir mesures per evitar pal · liar els problemes que generen desigualtat en l’accés als serveis públics.
  • Establir una estratègia d’Estat per a impulsar, juntament amb les comunitats autònomes concernides, el turisme de muntanya.
  • Crear un espai de debat i estudi per abordar la creació de mecanismes de coordinació en l’àmbit dels massissos muntanyosos de les polítiques de protecció ambiental, així com de desenvolupament econòmic.
  • I en general totes aquelles mesures que ajuden de manera transversal a millorar la qualitat de vida dels habitants de les zones de muntanya.

Els ciutadans i ciutadanes espanyols, catalans i aranesos que viuen als municipis de muntanya, tenen en Paco Boya un defensor qualificat dels seus interessos, cosa que tots hauríem de reconèixer i agrair.

José Montilla i Aguilera

This Post Has One Comment

Comments are closed.

Back To Top