skip to Main Content
+34 935 677 130 oficinamontilla@gencat.cat
Sortir De La Recessió No és Sortir De La Crisi

Sortir de la recessió no és sortir de la crisi

canvas

El president Montilla, en la seva qualitat de portaveu del Grup Parlamentari de l’Entesa per al Progrés de Catalunya al Senat, ha intervingut aquest matí en el debat sobre l’acord del Govern  pel que es fixen els objectius d’estabilitat pressupostària i d’endeutament públic i el límit de despesa per al pressupost de l’Estat de 2015.

Aparentment, és un debat molt tècnic, centrat en les grans xifres macroeconòmiques. Però és un debat de fons, que te molt a veure amb les polítiques socials i econòmiques que es duran a terme durant l’any proper.

Montilla ha recordat que és cert que estem al final de la recessió – “l’economia europea està millor que fa un any i no convé negar les evidències, … i l’economia espanyola també està millor”- però discuteix el ritme i les característiques de la recuperació: “el problema, Sr. Ministro, no es que algunos neguemos lo evidente, cosa que no hacemos, el problema es la magnificación y la propaganda… porque con ello intentan ocultar problemas existentes y justificar decisiones equivocades”

En aquest sentit, fa al·lusió a fets concrets com per exemple que els ingressos fiscals creixin menys que els interessos del deute, que l’increment d’altes a la Seguretat Social no impliquin una major recaptació del sistema o que l’endeutament públic hagi crescut exponencialment.

Montilla posa també de manifest la necessitat de canviar les prioritats a la política europea, de manera que es flexibilitzin les normes fiscals comunitàries i es posin en marxa polítiques que ajudin al creixement de l’economia.

Ha estat especialment crític amb la reforma fiscal anunciada i amb la injusta distribució de l’esforç de control del dèficit públic, que castiga les Comunitats Autònomes i, en conseqüència, a les polítiques més relacionades amb l’estat del benestar, com ara la salut, l’educació o els serveis socials.

Enllaç al text complert de la Intervenció

This Post Has One Comment
  1. […] El president Montilla, en la seva qualitat de portaveu del Grup Parlamentari de l’Entesa per al Progrés de Catalunya al Senat, ha intervingut aquest matí en el debat sobre l’acord del Govern pel que es fixen els objectius d’estabilitat pressupostària i d’endeutament públic i el límit de despesa per al pressupost de l’Estat de 2015.…  […]

Comments are closed.

Back To Top